Gmina Abramów w 2022 r. podpisała umowę na dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego realizacji projektu pn. „Instalacje fotowoltaiczne w gminie Abramów” (nr RPLU.04.01.00-06-0162/19) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

Przedmiotem projektu jest zakup i instalacja ogniw fotowoltaicznych w gospodarstwach domowych na terenie gminy Abramów.
Rodzaje poszczególnych instalacji:

Instalacje fotowoltaiczne (łącznie 80 szt. instalacji):

 • 31 instalacji o mocy 3, 2 kW
 • 28 instalacje o mocy 4, 4 kW
 • 21 instalacje o mocy 5, 2 kW
 • 80 szt.

  Fotowoltaika

  Dodatkowa zdolność wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych - 0,32 MW
  Dodatkowa zdolność wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych -0, 32 MW
  Produkcja energii elektrycznej z nowo wybudowanych instalacji wykorzystujących OZE - 119,61 MWhe/rok
  Produkcja energii elektrycznej z nowo wybudowanych/nowych mocy wytwórczych instalacji wykorzystujących OZE - 119,61 MWhe/rok
  Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych (tony równoważnika) - 97,12
  Celem realizacji projektu jest poprawa stanu środowiska naturalnego i jakości życia mieszkańców poprzez zwiększenie w ogólnym bilansie energetycznym udziału energii powstałej ze źródeł oraz obniżenie niskiej emisji poprzez wdrożenie ekologicznych technologii.

  Dotychczasowe konwencjonalne źródła energii elektrycznej i cieplnej zostały zastąpione energią słoneczną. Realizacja celów szczegółowych wpłynie pośrednio na wzrost atrakcyjności turystycznej regionu, poprawę warunków życia jego mieszkańców oraz bezpośrednio na poprawę stanu środowiska naturalnego.
  Jakość powietrza w gminie jest dobra; nie ma obowiązku opracowania programu ochrony powietrza. W POP dla strefy lubelskiej nie wskazano działań naprawczych ani krótkoterminowych dla gminy Abramów, co oznacza że na jej terenie nie odnotowano przekroczenia poziomów substancji podlegających ocenie jakości powietrza. Instalacje OZE zamontowane zostały na budynkach mieszkalnych (elewacja, dach), w przypadku braku możliwości montażu ww. instalacji na dachu bądź elewacji - na budynkach gospodarczych typu garaż, altana z wyłącznym przeznaczeniem produkcji energii na potrzeby mieszkalne gospodarstw domowych.