System ICT

System sterowania i nadzoru lokalnymi źródłami i odbiorami energii to usługa, które otwiera nowe, bardzo skuteczne możliwości uzyskiwania oszczędności w zużyciu energii i obniżania jej kosztów poprzez wprowadzenie aktywnego systemu sterowania i nadzoru nad pracą źródeł energii (elektrycznej, ciepła lub chłodu) i odbiorów energii podłączonych do tych źródeł.

System umożliwia dostęp z poziomu mieszkańca i administratora. Wyposażony został w panel administracyjny oparty o technologię CMS, służącą do zarządzania treścią na stronie. System raz na dobę pobiera i przetwarza dane z modemów pokazując je w formie wykresów.


Oszczędności

Dzięki wprowadzeniu systemu możliwe jest osiągnięcie znacznego obniżenia kosztów związanych z energią i to bez znaczących nakładów inwestycyjnych.

Korzyści

System w sposób aktywny prowadzi nadzór i steruje pracą zarówno źródeł jak i odbiorników energii.

Przetwarzanie danych

System służy do zbierania, przesyłania i wizualizacji danych o uzysku energii z instalacji kolektorów słonecznych i instalacji fotowoltaicznych zainstalowanych na terenie gminy.

Dla mieszkańców

System jest połączony z portalem internetowym oraz usługą on-line dla użytkowników końcowych, którego integralną część stanowi narzędzie służące do badania poziomu satysfakcji użytkowników z otrzymanych usług

Ankieta

Badająca poziom zadowolenia mieszkańców

Czy jesteś zadowolony z przeprowadzonych instalacji OZE ?
Czy uważasz instalacje OZE za potrzebne ?
Jak oceniasz jakość wykonanych usług ?
Jak oceniasz funkcjonalność systemu ?